Wekom op onze website

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een complementaire (aanvullende) geneeswijze die zijn oorsprong vindt rond 1870 in Amerika. De grondlegger hiervan is Dr. Andrew Taylor Still.

De denkwijze is holistisch, een osteopaat behandelt geen ziekte maar stimuleert het natuurlijke genezingsproces.

Een osteopaat onderscheidt drie verschillende bewegende systemen in het lichaam. Ten eerste het bewegingsapparaat, dat bestaat uit botten, gewrichten en spieren. Ten tweede het orgaansysteem, waaronder behalve organen en hun omringende vliezen, ook bloedvaten en het lymfestelsel vallen. Tenslotte is er het craniosacrale systeem, met schedelbotten, wervelkolom, ruggenmergsvlies en hersenvochtcirculatie.

De drie systemen zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. Bewegingsverlies in een van de drie systemen of de samenhang ervan veroorzaakt een verlies aan functie en een verlies aan energie. Op den duur kan dit klachten veroorzaken.

Het onderzoek is gericht op beweeglijkheid. Door allerlei verschillende oorzaken kan die verstoord zijn geraakt. Tijdens de behandeling wordt die oorspronkelijke beweeglijkheid hersteld. Een osteopaat maakt los wat los moet zitten en herstelt zo met zachte handgrepen het zelf genezend vermogen van het lichaam.

De oorzaak van de klacht hoeft niet altijd op dezelfde plaats te zijn als de pijn of uiting van de klacht.

Een osteopaat maakt uitsluitend gebruik van zijn of haar handen, er komt geen medicatie of apparatuur aan te pas.

Indien nodig krijgt u advies mee ten aanzien van uw voeding, leef- en beweegpatroon.